ABB_Residential_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Lösning för bostadsbyggnader Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

— Index

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

3

— Översikt över byggnadssegment

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

4

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/ höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/ tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Lager • Lager • Kyllagring

• Kraftverk • Jordbruk

Annan infrastruktur • Vatten-/ avloppsanläggningar

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

6

— Översikt över byggnadssegment Kärnbehov

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöpåverkan

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och

Byggnaden ger transparens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnadens mål är att minska verksamhetens CO 2 -avtryck i enlighet med globala standarder för människor och vår planet.

stöder en effektiv resursanvändning.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

8

— Lösning för bostäder

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

9

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Introduktion

Enfamiljshus VILLA, ENPLANSVILLA ELLER SMÅHUS

Flerfamiljshus i trädgårdsstil TVÅ- ELLER TRE VÅNINGARS BYGGNAD I EN TRÄDGÅRDSLIKNANDE MILJÖ

Höghus, flerfamiljshus höghus med bostäder MEDELHÖGT HUS (4 TILL 10 VÅNINGAR) – HÖGHUS (ÖVER 10 VÅNINGAR) Även kallat höghusområde och kan betecknas som MDU (flerbostadsenhet). Kännetecknas av tekniska och ekonomiska fördelar i områden med hög befolkningstäthet och har blivit ett karakteristiskt element för bostäder i praktiskt taget alla tättbebyggda stadsområden över hela världen.

Fristående bostadsbyggnad som vanligen bebos av ett hushåll eller en familj och består av en bostadsenhet eller våning. Denna byggnad delar ingen vägg med andra hus och är uppbyggd på en tomt som är större än själva byggnaden och skapar ett område runt huset.

Låghusbyggnad med rikliga grönområden för boende att använda. Ett trädgårdsområde har i allmänhet flera låghus som är utspridda över området.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

10

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Trender och framtida utveckling av smarta hem

Flera AI-drivna smarta byggnadslösningar förväntas lanseras, som baseras på maskininlärningsalgoritmer (M) och djupinlärningsalgoritmer (DL) på marknaden, eftersom fastighetschefer förstår värdet som levereras jämfört med de investerade kostnaderna.

LED-armaturer med integrerade sensorer kommer att vinna mark i takt med att marknaden för smarta bostäder och hem mognar.

Röstaktiverade smarta displayenheter blir populära eftersom de integrerar både funktioner för röstkommandon och styr smarta enheter i hemmet.

IoT-aktiverade sensorer, smart termostat och molnbaserad byggnadsenergi och styrning.

Hemrobotar för hushållsändamål, till exempel gräsklippning och dammsugning, har funnits under ganska lång tid, men vi kommer att se ett ökat införande av sociala robotar med röststyrning inom äldreomsorgen, eftersom gapet ökar mellan vårdgivarna och den åldrande befolkningen.

Smarta uppkopplade enheter, från smarta apparater till elfordon, som integrerar enheterna med externa data, rutiner och som tillhandahåller förutsägande strategier och optimeringsmöjligheter.

Källa: Frost & Sullivan

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

11

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Trender och framtida utveckling av smarta hem

Utveckling till uppkopplade hem

Smarta hemsystem och lösningar som tidigare kallades ”dumma” eller ”enkla” föremål förväntas bli uppkopplade. Nivån för hemautomation har flera, oändliga möjligheter, som bara begränsas av de tekniska begränsningarna i kommunikationsprotokoll, eller förmågan att göra alla önskade föremål uppkopplade; men det betyder inte att hemmet är smart.

Ett uppkopplat hem kräver att anslutna enheter programmeras med alla instruktioner. Om instruktionerna inte är inprogramme- rade skulle hemmet ändå följa samma rutiner varje dag. Därför är människans arbete fortfarande betydande och de boende måste mata in vad som ska hända när kontexten eller miljön förändras.

Visionen om det ”intelligenta hemmet” är där nivån för automatisering är i topp, röststyrning har en stark och viktig roll, och prylarna automatiserar hemfunktioner baserat på röstkommandon. Smarta högtalare är några av de initiala kraven i ett intelligent hem, som bör uppfylla behoven hos sina boende med nästan noll mänsklig ansträngning eller intervention. Den här projektionen är på lång sikt och förutser en högre grad av automatisering, förbättrad driftskompatibilitet och enhetliga kommunikationsprotokoll och standarder.

Ett ”smart hem” är ett hem där prylarna är utrustade med AI-algoritmer för att självständigt kunna göra komfortinställningar som bygger på programmerade instruktioner och hemrutiner och agera därefter. Ett perfekt exempel är Google Nest och andra självlärande termostater. Integrationen av Velux INTEGRA med Velux ACTIVE är ett annat bra exempel på ett verkligt smart hem. Ett smart hem är där människans arbete minskar betydligt, där hemmet ”lär sig” genom interaktion över tid och programmerar sig självt.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

12

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Trender och framtida utveckling av smarta hem

Artificiell intelligens inom energihantering i hemmet är begränsad utom när det gäller smarta termostatenheter. Dessa enheter kan själv lära sig temperaturschemat för ett hem baserat på lokalt väder och användarjusteringar som gjorts tidigare. Detta beror på de AI- algoritmer som finns inbyggda i enheter. Maskin-till-maskin-inlärning är en annan modern teknik som gör det möjligt för anslutna enheter att interagera med andra enheter som är anslutna i samma nätverk och på en grundläggande nivå samla in data från enheter för dataöverföring till molnet. Detta har stor inverkan på energistyrningssegmentet för bostäder. Energidistribution är en teknik som används i övervakningsanordningar för hemenergi för att identifiera hushållsapparater med hjälp av den unika elektriska signaturen. Företag inom bostadsenergiövervakning erbjuder smarta klämmor och en mobilapp för bostadsägare att få distribuerad data.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

13

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Teknik för smarta hemnätverk

Zigbee

Bluetooth

EnOcean

Bluetooth Bluetooth är en standard för trådlös anslutning över korta sträckor på det licensfria ISM-bandet på 2,4 GHz. Den dubbelriktade kommunikationstekniken är utformad för att möjliggöra ad-hoc- anslutning mellan enheter som mobiltelefoner, headset, dator, möss, tangentbord och skrivare, samt fjärrkontroller och spelkontroller. De senaste åren har det utökats till att omfatta lokala trådlösa nätverk för sakernas internet (IoT), inklusive användningsområden för smarta hem.

EnOcean EnOcean är en trådlös, lågeffekts kommunikationsteknik för hem- och fastighetsautomation. Bland smarta hemprodukter utrustade med EnOcean hittar man självförsörjande trådlösa omkopplare, självförsörjande trådlösa sensorer, ställdon och styrenheter samt gateway- och fastighetsstyrningssystem. En stor fördel med tekniken är att den använder energiutvinning. På så sätt behöver strömställare och sensorer inte utbytbara batterier eller trådbundna energikällor för att fungera. Detta kan göra det möjligt för EnOcean-enheter att vara i stort sett underhållsfria.

KNX

Z-Wave

Nätverksteknik

WIFI

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

14

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Teknik för smarta hemnätverk

KNX KNX är en standard för hem- och fastighetsstyrning som ägs av KNX Association. Bland medlemmarna i KNX Association finns originalutrustningstill- verkare av ett brett utbud av hem- och fastighetsstyrningsenheter, så som belysning, persiennstyrning, säkerhet, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vattenstyrning, energistyrning och mätning.

WIFI

Zigbee Zigbee är en öppen global standard för IoT som möjliggör tillförlitliga, kostnadseffektiva, strömsnåla, trådlöst uppkopplade övervaknings- och styrprodukter. Sedan 2002 har Zigbee Alliance utvecklat Zigbee-specifikationerna som lägger till profillager, säkerhet och nätverkslager. De flesta Zigbee-produkter förlitar sig på 2,4 GHz-bandet som finns i världen. Subgigahertz-banden, som varierar mellan olika regioner, används främst av energibolag och andra företag som drar nytta av det ökade kommunikationsintervall som de lägre frekvenserna ger.

Z-Wave

Standardkommittén IEEE MAN/LAN (IEEE 802) har tagit fram en uppsättning standarder för trådlösa lokala nätverk (WLAN). Här inkluderas flera modulerings- tekniker som använder samma kärnproto- koll. Wi-Fi Alliance är en ideell branschorga- nisation som har upprättat test- och certifieringsprogram för att säkerställa kompatibiliteten hos WLAN-enheter, har utvecklat en uppsättning ytterligare och delvis överlappande specifikationer. Dessutom slogs Wi-Fi Alliance samman med WiGig Alliance i början av 2013, som utvecklade WiGig Protocol Adaptation Layers och MAC-PHY-standarden som IEEE 802.11ad. Det totala antalet levere- rade Wi-Fi-enheter passerade 15 miljarder i slutet av 2016. I juni 2016 utökade Wi-Fi Alliance certifieringsprogrammet Wi-Fi CERTIFIED till att innehålla nya funktioner som ger en bättre mobilitetsupplevelse.

Z-Wave är ett patentskyddat trådlöst kommunikationsprotokoll för mesh-nätverk, utformat för fjärrstyr- ningstillämpningar i bostäder och lätta kommersiella miljöer. Tekniken utvecklades ursprungligen av Zensys som sedan förvärvades av Sigma Designs, ett halvledarföretag som är specialiserat på att leverera mycket integrerade SoC-lösningar för hemnätverk och automatisering. Z-Wave fungerar på subgigahertz ISM-frekvensband i alla regioner i världen.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

15

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Kundens behov

För bostäder har vi identifierat 11 kundbehov som behöver bemötas, som alla är förankrade i de fyra kärnbehoven.

— Hälsa och komfort

— Miljöpåverkan

Ökad användning av förnybara energikällor: För att öka självförsörjningen och få kontroll över energiförsörjningen ökar efterfrågan på integrering av förnybara energikällor i energimixen. Medvetna husägare bryr sig också om att minska hushållens koldioxidavtryck och vill därför använda solenergi, vind och markenergi. Låg energiförbrukning: Att minska förbrukningen från allmännyttan, så som el, gas, vatten eller andra källor, innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar för bostadsägare, som vill ha en bra överblick över sina energiutgifter.

Förbättrad komfort och bekvämlighet: De boende vill ha mer och bättre kontroll över sin hemmiljö, även när man är borta. Eftersom det är en subjektiv fråga att uppnå rätt komfort krävs också höga anpassnings- och flexibilitetsnivåer. Säkerhet och trygghet: Att säkra hem och bostadsfastigheter handlar om mer än bara att skydda värdefulla ägodelar. Det handlar om att skapa sinnesfrid för husägare och deras familj. De boende måste kunna njuta av sitt hem när de befinner sig där och fjärrstyra hemmets säkerhet. Enkel användning: Med tanke på mängden leverantörer av smart hemteknik söker användarna enkla lösningar med så lite olika gränssnitt som möjligt. Man vill ha enkel installation och driftsättning av enheter som man enkelt kan styra via intuitiva gränssnitt, utformade för alla åldersgrupper.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

16

— Vertikal profil för bostadsbyggnader Kundens behov

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Ökad livslängd: Oavsett om du investerar i ett långsiktigt hem, driver bostadshus över årtionden, följer byggstandarder eller minskar behovet av underhåll, så prioriteras behovet av hög kvalitet och tillförlitlig utrustning för många intressenter. Lägre energikostnader: Inför snabba och oförutsägbara ökningar av energibolagens priser utmanas ägare och företag att hålla sina byggnader och bostäder i drift med begränsade budgetar som påverkas av inflationen. Behovet av att övervaka och kontrollera dessa utgifter är avgörande. Utökat byggnadsvärde: Moderna bostadshus måste erbjuda nuvarande ägare och potentiella köpare en säker, smidig och okomplicerad upplevelse i sina hem. För att uppnå detta och bibehålla värdet på fastigheter måste anläggningens status övervakas och underhållsåtgärder måste utföras med en förebyggande metod för att minimera kostnaderna för fel. Välskötta och väl underhållna byggnader bibehåller en mer prestigefylld status och bättre värde.

Uppkopplade hem: Med de framsteg som gjorts för smarta nät, för bättre hantering av energitillförsel och -behov, kommer framtida affärsmodeller att kräva att bostadshus delar driftinformation med varandra och med nätoperatörerna. Eftersom fler länder behöver mer detaljrik energiövervakning, har byggnader utrustade med detta möjlighet att vara redo att dra nytta av möjligheterna. Ekosystem med öppen källa I takt med att mer innovativa företag engageras i sektorn för smarta hem skapas ny teknik på olika områden som hemunderhållning, säkerhet och apparater. För att system ska klara sig över tid efterfrågar husägare och operatörer förenklad integration av kompatibla standardkomponenter med öppen källkod. Dataintegritet och säkerhet: Brister i datasäkerhet och integritetsskydd är ett stort problem för husägare och hindrar effektivt användningen av smarta enheter i hemmet. Kunderna ska inte behöva avsäga sig sin rätt till integritet, säkerhet och personliga preferenser för att dra nytta av uppkopplad teknik. På grund av detta måste all data vara skyddad och privata, med tanke på potentiella cyberattacker och för att förhindra missbruk av övervakning.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

17

— Byggnadssegmentets prestanda för bostäder

Det finns sju byggnadsprestanda för att säkerställa att de lösningar som används i bostadsbyggnader är holistiska och tillgodoser de centrala behoven hos berörda intressenter. Det är med andra ord ett första förhållningssätt för människor och vår planet, och det noggranna urvalet av ABB:s byggnadsteknik tjänar syftet att uppnå våra gemensamma mål.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

18

— Byggnadssegmentets prestanda för bostäder

— Flexibilitet

— Hållbarhet

— Välbefinnande

Användning av trådbunden och trådlös teknik för olika tillämpningar som belysning, luftkonditionering, underhållning, säkerhet, trygghet, entréer, videoövervakning, åtkomstkontroll, bevattningssystem etc. ger installatörer och husägare total flexibilitet för framtida utbyggnader och uppfyller aktuella krav, med flexibilitet att ansluta, styra och anpassa system genom en enda knapptryckning eller från en app eller från annan plats. Ett exempel är Home Connect som hjälper många apparattillverkare att integrera olika apparater med enkel QR-integrering med smarta hemtillverkare.

För att ett hem ska kännas hälsosamt, bekvämt och säkert måste miljön i och runt byggnaden skräddarsys för brukarna. Optimal luftkvalitet, ideala ljusscenarion, anpassade termiska komfortparametrar och inbyggda säkerhetssystem bidrar alla till att ge boende sinnesfrid och att känna sig fria varje dag. En intuitiv och lyhörd upplevelse av system bidrar också till ökat välbefinnande, eftersom hela hemmet kan styras på plats via berörings- och röststyrning eller fjärrstyrning via appar i smarta enheter.

Kraven på hållbart byggande är numera vanliga i bostadssektorn, från nationella eller regionala direktiv, globala certifieringar av byggnadsprestanda eller mark- nadsincitament. I och med att energieffektiviseringspass blir obligatoriskt för både nya och befintliga byggnader. Med energistyrning under högbelastning kommer användningen av elbilar medföra att solenergi får stor inverkan på CO 2 -utsläppen. Användning av regnvatten för bevattning, minskad vattenförbrukning, öka användningen av förnybar energi. Ett hållbart hem byggs eller efter- utrustas på ett sätt som tar hänsyn till resurser, optimering av energi- och vattenförbrukningen och får längre livslängd med kvalitetssystem. Hållbara bostäder använder material med låg påverkan och hög prestanda. De är effektiva när det gäller tillverkning, leverans och installation.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

19

— Byggnadssegmentets prestanda för bostäder

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Produktivitet

Ha ett integrerat hemsystem som övervakar säkerheten och tryggheten i hemmet och kontrollerar energiförbrukningen hos apparater och elbilsladdare. Tillhandahålla fjärrlarm för väderförhållanden och åtgärder som kan vidtas på distans, vilket bidrar till slutanvändarens och boendes totala ägandekostnader. Åtgärderna för energibesparing blir i sammanhanget inte bara önskvärda utan nödvändiga. Användning av effektiva kylnings- och värmesystem som bygger på utetemperatur, sol, vind osv. Exakt övervakning av el, vatten och gas under topp- och normaltid och kontinuerlig uppdatering till en instrumentpanel, pekskärm osv.

Hushåll har redan prioriterat effektiv resursanvändning, oavsett om det gäller vatten, livsmedel eller andra förbrukningsvaror. I takt med att fler människor arbetar hemifrån är påverkan på förbrukningsbelastningsprofiler stor och det blir nödvändigt att göra mer med samma resurser. Noggrann övervakning och kontroll av inomhusförhållandena, baserat på varierande behov, kan generera stora besparingar när det gäller el, vatten och gas. Lagring av förnybar energi kombinerat med laddning av elbilar ger också effektivitetsvinster och förbättrar byggnadens övergripande prestanda.

Under de senaste åren har arbetsplatsen utvecklats radikalt och bostäderna har blivit den främsta arbetsmiljön för en stor del av befolkningen. Alla tjänster som förväntas av kommersiella kontorslokaler, till exempel professionell belysning, styrning av värmekomfort och bibehållen luftkvalitet med ökad användning måste tillgodoses i arbetarnas bostäder. Ytterligare möjligheter att balansera yrkes- och privatliv uppstår genom att integrera olika hemsystem och använda uppkopplade apparater.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

20

— Byggnadssegmentets prestanda för bostäder

— Anslutbarhet

Utarbeta funktioner med enkelhet och lätthet, så att ditt hem blir säkrare, bekvämare och njutbart. Det är smartare än ett smart boende. Trådbundna, trådlösa och hybridalternativ gör att man kan börja med bara några få områden i hemmet och köra systemet via appen. Valen kan skräddarsys och utökas när som helst. Trender inom smarta hem så som röststyrning, geostaket, digitalisering och artificiell intelligens, som i allt högre grad kopplar samman produkter och marknader.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

21

— Funktioner som förväntas i en bostadslösning Smarta hem-koncept och huvudfunktioner

Smarta hem ses som en av de största innovationerna inom fastighetssektorn idag. Vissa fastighetsbolag samarbetar med teknikjättar som Amazon och Google för att erbjuda tjänster för smarta hem för nya hem – ett exempel är Amazon Turnkey-tjänster. Smarta högtalare är för närvarande den drivande kraften bakom införandet av andra enheter för smarta hem och den här trenden kommer att fortsätta även under 2020. Frost & Sullivan uppskattar enhetsleveranser av smarta högtalare till 127 miljoner i slutet av 2020. Amazon kommer att leda konkurrensen, men kinesiska företag äter sig långsamt in i det amerikanska företagets marknadsandelar. Efterfrågan på säkerhetsprodukter för smarta hem ökar i Indien, eftersom människor inser vikten av hemsäkerhet i takt med ökat antal incidenter av organiserad brottslighet. Rörelsedetekterande kameror, dörrklockor med video, smarta inbrottslarm och smarta dörrlås kommer att ha hög efterfrågan 2020. Teknikjättar som Amazon, Google och Xiaomi kommer att konkurrera hårt för att uppnå en kritisk volym i Indien, genom partnerskap med företag inom fastighets-, telekom- och detaljhandeln. Men när det gäller prissättningen kommer dessa jättar att ställas inför en tuff utmaning från Reliance Jio, som har skakat om telekommunikationssektorn i landet.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

22

— Funktioner som förväntas i en bostadslösning Smarta hem-koncept och huvudfunktioner

Marknaden för smarta hem är indelad i fem viktiga delar: energistyrning i hemmet, hemautomation och kontroll, hemsäkerhet och trygghet, hemunderhållning, samt hälsa och välbefinnande.

• Konventionella tillbehör är enkla installationstillbehör, uttag, USB-laddare, el-laddare som installeras av elektriker eller husägare • GDS – Gör det själv – fokuserar främst på hemunderhållning, dörrklockor, belysning och solskyddsstyrning, ledare i detta segment är Google, Apple hemsatser, Fibaro, Amazon, Sonos etc. Som namnet antyder utförs den mesta installationen och programmeringen av husägare/boende. • Avancerad teknisk funktion ger fullständig hemautomation från luftkonditionering, dimning av DALI, säkerhet, hemun- derhållning etc. huvudsakligen utförd av professionella systemintegratörer eller teknisk personal

Smarta hem kan kategoriseras in i tre delar, baserat på graden av komplexiteten hos tekniska funktioner enligt nedan:

Avancerad teknisk funktion

Tekniskt avancerat segment 20 %

GDS + Molntjänster Alexa, Google Home, Sonos, belysning, AC, solskydd

Volymsegment 30 %

Konventionell tillbehörselektronik

Enkla, konventionella tillbehör 50 %

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

23

— Funktioner som förväntas i en bostadslösning Smarta hem-koncept och huvudfunktioner

Home Energy Management Systems (HEMS)

HEMS är en teknikplattform som övervakar, hanterar och styr hemfunktioner, till exempel luftkonditionering, belysning, solenergi och andra apparater i bostadshus. Studiens omfattar både maskinvara och programvara. Hårdvaran omfattar ”hub”-enheter, smarta kontakter, smarta termostater, smarta klämmor och IHD-paneler (hempaneler), som är sammankopplade i ett trådlöst nät som kallas HAN (Home Area Network). Inom detta segment täcks inomhusklimat, dagsljus och friskluftstillämpningar.

Hela plattformen kommunicerar dubbelriktat med slutanvändaren och ibland med försörjningsföretaget, ofta via en smart mätare. Programvaran innehåller app för instrumentpanelen, som ger åtkomst till övervakning och styrning av hemfunktioner via en dator eller mobil enhet, och därigenom hantera hemmets totala energiförbrukning. Programvarudelen säljs inte separat eftersom kostnaden vanligtvis paketeras tillsammans med maskinvarukostnaderna.

Ledningslager (programvarulager som hanterar och spårar energiförbrukningen i ett hem)

Kantlager (inklusive energi-gateways som är anslutna till ett Home Area Network)

Fältlager (sensorer, ställdon, smarta kontakter och smarta termostater)

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

24

— Funktioner som förväntas i en bostadslösning Smarta hem-koncept och huvudfunktioner

Hemautomation och kontroll:

Hemsäkerhet och trygghet:

Ett hemautomationssystem är ett centraliserat system som styr och automatiserar minst två hemfunktioner från en fjärranslutning, vilket ger slutanvändaren en assisterad och uppkopplad livsmiljö. Enkla automationsprodukter omfattar sensorer och styrenheter så som närvarosensorer, ljussensorer, dagsljussensorer, koldioxidsensorer, luftkvalitetssensorer, fuktsensorer, styrenheter för belysning och luftkonditionering, smarta AC-anläggningar, smarta köksapparater samt programvara för styrning och mobila applikationer.

Produkter för hemsäkerhet och trygghet omfattar smarta IP-kameror (som Google Nest Cam och ring-enheten) larmsystem, smarta lås, rörelsesensorer, vattenläckagesensorer, dörr-/fönstersensorer och röksensorer

Avancerade automationsprodukter omfattar smarta fönster, automatiserade persienner, solskydd, garageportar, takfönster och jalusier.

Ledningslager (programvarulager som hanterar hushållsfunktioner)

Kantlager (inklusive styrenheter som ger integrerad kontroll över hushållets funktioner)

Fältlager (sensor, kameror, lås)

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

25

— Funktioner som förväntas i en bostadslösning Smarta hem-koncept och huvudfunktioner

Hemunderhållning:

Teknikbaserad omsorg:

Hemunderhållningssystem är ett flerrumssystem som kontrollerar och automatiserar enheter för hemunderhållning och ger slutanvändaren tillgång till ljud- och videoupplevelse av hög kvalitet. Hemunderhållning är en kombination av både maskin- och programvaruprodukter som visas i diagrammet. Produkter för hemunderhållning omfattar smarta tv-apparater, smarta högtalare, uppkopplade ljudsystem och enheter för digital mediastreaming

Hälsa och välbefinnande kallas ibland även för teknikbaserad omsorg (TEC) och innebär mobil hälsa, digital hälsa och telehälsa. Hälsa och välbefinnande är en kombination av maskinvara och mjukvara som visas i diagrammet. Produkter för hälsa och välbefinnande inkluderar bärbara enheter som registrerar vitala värden, sömn och fysiska aktiviteter och fjärravlästa hälsomonitorer. Program och tjänster omfattar tillämpningar för hantering av hälsa och träning, telehälsa och m-hälsa, hälsoutbildning, engagemang inom hälsovård och virtuell vård.

Ledningslager (programvarulager som hanterar underhållningsfunktioner)

Ledningslager (Hälsoprogram som hanterar en individs hälsa och kondition)

Kantlager (inklusive styrenheter som heltäckande styr underhållningsenheter)

Fältlager (bärbara enheter och fjärravlästa hälsomonitorer)

Fältlager (smarta tv-apparater, smarta högtalare, uppkopplade ljudsystem och enheter för digital mediastreaming)

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

26

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

27

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

ABB har bidragit till projektet med säkra, tillförlitliga belysningssystem och infrastrukturprodukter och tjänster. Belysningssystemet Emergi-Lite som används i Altair Skyscraper drivs av EMEX:s centrala batteriskåp. Systemet har även två 10,5 kVA och två 7,5 kVA EMEX kraftskåp, med ett reservbatteri på 3 timmar. ABB levererade även torra transformatorer, mellanspänningsskåp och lågspänningsställverk samt fyra LeanGear ZN1-paneler, vilket uppfyller kundens krav på en utbyggbar och uppgraderingsbar ställverkslösning för mellanspänning. Transformatorerna är strikt styrda för elsystemets behov och för att användas under de extrema klimatförhållanden som är typiska för en stad som Colombo. Som teknisk ledare bidrar ABB till den digitala omvandlingen i branschen. Med över 130 års historia av innovation utvecklar företaget aktiviteter som elektrifiering, industriell automation, rörelse, robotteknik och diskret automation, med stöd av den digitala plattformen ABB Ability™. — Uppförandet av ett lyxigt 68 våningar högt torn som står bredvid ett 63 våningars lutande torn. I sin färdiga form är Altair Skyscraper en av de högsta byggnaderna som lyser upp himlen över Colombo.

SRI LANKA

ABB:S LÖSNINGAR LYSER UPP HORISONTEN I SRI LANKAS AFFÄRSHUVUDSTAD

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

28

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Koldioxidneutralt bostadsområde i schweiziska Maennedorf, tack vare ABB:s smarta teknik.

SCHWEIZ

BOSTADSOMRÅDE I MAENNEDORF

Leva utan kostnader för elektricitet eller värme

Det nya bostadskomplexet i Maennedorf, Schweiz, byggdes av Umwelt Arena Schweiz i samarbete med Empa, University of Applied Sciences i Rapperswil och Klimastiftung Schweiz (schweizisk klimatstiftelse). Det uppfyller redan idag unga människors krav på låga koldioxidutsläpp – inklusive koldioxidneutral energiproduktion och inga kostnader för elektricitet eller uppvärmning för hyresgästerna. Koldioxidneutralt boende De två flerbostadshusen i Maennedorf, som ligger vid Zürichsjön och har plats för 16 familjer. Med solcellsmoduler installerade på fasader och tak, plus de två vindkraftverken, produceras förnybar elektricitet lokalt. Produktionen täcker energibehovet för uppvärmning och kylning, samt produktion av varmvatten för alla boende. De framtidsorienterade lägenhetsbyggnaderna kombinerar en mängd innovativa, framtidssäkra lösningar som redan finns tillgängliga idag och möjliggör koldioxidneutral drift i bostadsområdet Maennedorf. Teknik för smarta hem från ABB Lägenheterna är utrustade med ABB:s lösningar för smarta hem. Med ABB-free@home®-systemet kan man styra hela hemmet med en brytare, en pekpanel på väggen, en smartphone eller en surfplatta och via röststyrning. Dessutom går det att integrera dörrkommunikationssystemet ABB-Welcome i ABB-free@home®-systemet. Både dörrkommunikationen och hemstyrningen kan användas tillsammans med ABB-free@homeTouch 7-tums pekskärm.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

29

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Ett avancerat modernt bostadsprojekt

TYSKLAND

VILLA FREISING (BAYERN)

Det ligger mellan träbeklädda kullar i norr och öppna landskap i söder. Projektet är ett modernt enfamiljshus i utkanten av Freising i Bayern.

En träterrass med intilliggande gräsmatta och en rymlig, solig takaltan riktad mot skogen gör att du kan stanna och koppla av. Praktisk styrning av fastighetsautomation med ABB-free@home. Fingeravtrycksmodulen på ABB-Welcome Video Outdoor Station gör det möjligt för de boende att komma in i huset utan nycklar. Väl inne i byggnaden välkomnas man av en stor hall med inbyggda skåp och Smart Homes centrala kontrollpanel: ABB-free@homeTouch 7-tum. Via manöverpanelen kan användaren ställa in effektiva ljusscenarier och aktivera enskilda tidsprogram för att styra värmen och persiennerna. Pekskärmen är också ansluten till ABB-Welcome Video Outdoor Station. Som exempel kan nämnas att videostationen kan spela in besökare som kommer till dörren och ringer på klockan, när husägaren inte är hemma – vilket förbättrar hemmets säkerhet.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

30

— Lösningsarkitektur

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

31

— Byggnadstopologi

Höghus-/bostadsrättsmiljö

Enfamiljshus/villa/radhusmiljö

Modehandel

01. Underjordisk parkering 02. Öppen parkering 03. Reception Lobby 04. Hisshallar och trapphus 05. Friskvårdscenter 06. Lägenhet/bostadsrätt 07. Vaktrum och centralserver 08. El- och mekaniklokaler

01. Boendemiljö 02. Matplats 03. Hemkontor 04. Sovrum 05. Kök 06. Badrum och toalett 07. Bilparkering

Entré/atrium och lobby

06

04

06

08

04

03

05

02

Kontrollrum

Kontorslandskap

01

03

02

07

01

Chefskontor

07

05

Underjordisk parkering

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

32

— Byggnadstopologi Höghus-/bostadsrättsmiljö – parkeringsplatser

— Underjordisk parkering

— Öppen parkering

I ett höghus med bostäder är en parkeringsplats ett öppet område avsett för parkering av boendes och besökares fordon. Underjordiska parkeringsplatser är alltid helt inneslutna och kräver mekanisk ventilation. Luftkvalitet och temperatur i ett parkeringsutrymme måste kontrolleras för att säkerställa att de som använder parkeringen inte utsätts för osäkra förhållanden med skadliga gaser. Om det inte finns någon ordentlig ventilation har parkeringsutrymmen flera problem med inomhusluften. Det allvarligaste är utsläppen av hög halter av kolmonoxid. Förutom luftkvalitet måste helt inneslutna parkeringsutrymmen ha tillräcklig belysning så att människor och fordon kan röra sig enkelt och säkert. Belysningen kan komma från naturliga eller artificiella källor, eller en kombination av båda. Boende, familjer och gäster börjar med praktisk parkering, så det är mycket viktigt att parkeringen är åtkomlig och enkel. Med rätt infrastruktur kan parkeringsplatser även förses med laddare för elfordon. Parkeringssystemet för bilar är integrerat i elfordonssystemet och om man vill använda elbilsladdning en gång kan man visa sitt parkeringskort i EV-laddaren, för att därefter börja ladda bilen.

En öppen parkeringsplats är ett öppet område avsett för parkering av bilar, cyklar och motorcyklar under en kortare, vanligtvis besökare, eller i vissa fall längre tid. Öppen parkering kräver ingen mekanisk ventilation, men det måste finnas belysning för att säkerställa att människor och fordon kan röra sig säkert under nattid. Den öppna parkeringen kan även användas för laddning av bilar och motorcyklar.

De flesta nya köpcentra har reserverad parkering för att gynna elbilar och dessa parkeringsplatser är märkta med speciella skyltar för direktladdning.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

33

— Byggnadstopologi Höghus-/bostadsrättsmiljö

— Reception Lobby

— Hisshallar och trapphus

Receptionslobbyn är det första området med interaktion mellan de boende, familjemedlemmar, gäster och besökare i ett bostadshöghus och i detta område krävs ordentlig synlighet och en välkomnande hemkänsla. För att uppnå denna korrekta belysning, dimningsnivå, temperatur och luftkvalitet i ett sådant område bör detta hållas på en optimal nivå. Det är också viktigt att det här området inte har så hög energiförbrukning, eftersom det kommer att öka de boendes underhållskostnader och därför rekommenderas användningen av LED-ljusarmatur, konstant ljusreglering, användning av närvarosensorer och optimal kylning eller uppvärmning i sådana områden.

Lobbyer skapar en varm atmosfär för boende och besökare genom att upprätthålla inställd belysningsintensitet och temperatur, luftkvalitet samtidigt som det ger energieffektivitet genom närvarodetektering för att ställa in belysning och temperatur på nivåer för att skapa maximal komfort och energieffektivitet. Beroende på lobbyns storlek installeras flera sensorer och dessa sensorer är programmerade med master- och slavfunktioner, vilket gör att korridorbelysningen till och med kan hanteras baserat på multisensor närvaro och tidsinställning. Från en central server övervakas trapphus och korridorer för olika larm, som fel i belysningsarmaturer. Om det inställda temperaturbehovet inte uppnås, ökning av CO 2 -nivå, luftfuktighet och baserat på dessa vidtas korrigerande åtgärder, till exempel kan CO 2 -nivån öka FAHU eller ventilation öppnas för att få in frisk luft.

Säkerhet, åtkomst och övervakning är också viktigt för att inte ge obehörig tillgång till bostadshuset.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

34

— Byggnadstopologi Höghus-/bostadsrättsmiljö

— Friskvårdscenter

— Lägenhet/bostadsrätt

En av en viktig del av bostadsrättshuset är friskvårdscentret som består av gym, spa, bastu, simbassäng, sport etc. Dessa områden är utrustade med olika ABB Building Automation- program, från åtkomstkontroll som ger tillgång för boende och familjemedlemmar till belysning och luftkonditionering för att skapa en attraktiv atmosfär och bättre luftkvalitet, särskilt för gym och poolområdet där mätningen och CO 2 -nivån är avgörande. Dessa områden är också utrustade med undermätarlösningar för att övervaka förbrukningen av el, vatten och gas, och detta kan registreras historiskt och övervakas med hjälp av programvaran ABB Active Energy.

ABB:s smart hem-programvara ABB-free@home® förvandlar lägenheten eller bostadsrätten till ett intelligent hem. Oavsett om det gäller persienner, belysning, värme, luftkonditionering, dörrkommunikation eller scenarion. Enkelt att fjärrstyra via brytare på väggen, via datorn eller en smartphone. Mycket praktiskt. Extremt bekvämt. Mycket energieffektivt. Väldigt lockande: Endast minimala kostnader i jämförelse med vanliga elinstallationer.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

35

— Byggnadstopologi Höghus-/bostadsrättsmiljö

— Vaktrum och centralserver

— El- och mekaniklokaler

Vaktrum i ett bostadshus ansvarar huvudsakligen för säkerhet och trygghet för de boende och besökare. Vaktrummet övervakar de olika system som körs i ett bostadshus från åtkomst från entrén till videoövervakning och brandsystem. Av säkerhetsskäl kan skyddsenheten fungera som en panikmottagningscentral, mottagning av nödsamtal från den inomhusstation som aktiverat ”SOS”-signalen. Dessutom kan avledning för dag/nattläge ställas in med anpassad tidslinje och mottagare (för alla eller bara VIP), anropet skickas till vaktavdelningen för övervakningsändamål när besökarna ringer direkt till boende från grinden/utomhusstationen. När slutligen utomhusstationens eller grindstationens ”vaktanrop”-funktion aktiveras, till exempel genom en enknapps videoportstation, kommer operatören på vaktavdelningen att fånga upp alla anrop från besökarna och överföra det filtrerade anropet till den avsedda inomhusstationen.

Elektricitet är avgörande i en bostadsbyggnad. När det gäller att tillhandahålla en högkvalitativ boendeupplevelse finns det i princip ingen felmarginal. Elektriska krav på bostadsfastigheter är strikta och att följa dessa är alltid av största vikt. Elektrisk service ska omfatta tillhandahållande av normal, prioriterad (30 s), momentan (1 s) elförsörjning och ställverk, samt kretsskydd för att säkert manövrera och styra försörjningen. Högspännings- och lågspänningsenheter är installerade i elrum för distribution av elektricitet till olika delar av bostadsfastigheten. Vissa kritiska områden som hissar, dörrkommunikation, säkerhets- och trygghetssystem är utrustade med reservkraft. Alla elektriska enheter eller system som installeras i bostadsfastigheten måste följa lokala NEMA eller IEC normer.

LÖSNING FÖR BOSTADSBYGGNADER

36

— Byggnadstopologi Enfamiljshus/villa/radhusmiljö

— Boendemiljö

— Matplats

— Hemkontor

ABB:s smarta hem förenar funktionerna i byggnadens styr- och underhållningscenter som ett vackert mästerverk. Med ABB- Welcome kan husägare släcka eller dämpa belysningen, styra persienner, reglera omgivningstemperaturen eller styra scenarion från en kombination av ovanstående funktioner – även genom fjärrstyrning. Husägare ökar säkerheten i hemmet med närvarosimulering och larm eller informationsmeddelanden. • Hemunderhållning • Hemautomation och -kontroller • Behörighetskontroll (ABB Welcome behörighets- och dörröppningssystem) • Fjärrstyrning

Ett område som normalt inte används utanför måltiderna, matplatsen är centrum för samling runt bordet. Det är här nyanser i belysning, värmekomfort och röststyrning kombineras för att skapa en upplevelse. • Styrning för belysning och dimning med Philips Hue • Gardinstyrning • Ljudstyrning • Scenarier • Styrning av luftkonditionering • Röststyrning

Ett dedikerat kontor i hemmet ger en professionell arbetsmiljö, komplett med snabb och tillförlitlig

nätverksanslutning, tillräcklig belysning, ergonomisk design och miljökvalitet som stöder koncentration och produktivitet. Syftet med denna plats kan ändras utanför arbetstiden för att ge fler fritidsområden i hemmet. • Styrning av belysning och dimning • Ljudstyrning • Scenarier • Styrning av luftkonditionering • Åtkomstkontroll

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

new.abb.com

Powered by